Wednesday, August 7, 2013

Lastok. Museum-manor of Yakub Kolas

Ласток. Музей-сядзіба Якуба Коласа

І сеў Міхал у страшнай дзічы,
Дзе лес адзін, хмызняк ды поле
Ды ветру посвісты на волі.

Новая зямля


Поворот в усадьбу Ласток

Поворот на Ласток
Фото из поездки 20 июня 2013

Ворота в усадьбу Ласток

Ворота в усадьбу Ласток
Акинчицы, Альбуть и Смольня воссозданы по архивным материалам. Ласток - самая аутеничная усадьба.
Усадьба Ласток
У тым кутку, глухім і дзікім, Стараннем дзядзькавым вялікім І цяжкай працай хлебараоба Набыта розная надоба; Ўсё зацвіло, загаманіла, Бы жыватворчая тут сіла Ад сну прыроду абудзіла. Якуб Колас. «На раздарожжы»
У гэтай хаце ў 1885-1890 гадах жыў вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч)
У гэтай хаце
ў 1885-1890 гадах
жыў вялікі пясняр
беларускага народа
Якуб Колас
(Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч)
В усадьбе Ласток
У 1997 годзе ў Ластку адкрыты 2 пакоі экспазіцыі па матывах паэмы "Сымон-музыка". Экспануюцца копіі рукапісаў паэмы, яе выданні розных гадоў, пісьмы, дакументы, фотаздымкі, вырабы народных майстроў Стаўбцоўшчыны, творы беларускіх мастакоў.


Усадьба Ласток
«Самыя раннія дзіцячыя гады мае прайшлі ў Сухошчыне, або Ластку. Гэта было глухое месца – поле, навокал лес ды адна толькі сяліба лесніка – хата, гумно, хлеў… Часамі да нас заходзіў хто з сваякоў з Мікалаеўшчыны, адкуль былі родам бацькі, і заставаліся на некалькі дзён. Мне было вельмі цікава паслухаць іх гутаркі. А гэтыя гутаркі былі самага разнастайнага характару. З гэтых гутарак знаёміўся я з невядомым мне жыццём за межамі нашай сялібы. Таксама часта бывалі ў нас і леснікі, аб’ездчыкі і розныя паны з лясніцтва. Многа было гутарак аб лесніковым побыце, аб праявах службовага характару, аб адносінах паноў да лесніка. У гэтых адносінах было многа крыўднага і несправядлівага да лесніка, і ў мяне з самага ранняга дзяцінства закідалася ў душу варожае пачуццё да паноў, а за часам яно яшчэ больш узмацнілася».» Якуб Колас. З аўтабіяграфіi

The well in the museum-estate Lastok

The well in the museum-estate Lastok
Колодец в усадьбе Ласток

Curator of the museum-estate Lastok

Curator of the museum-estate Lastok
Хранительница усадьбы Ласток

Это посещение было на следующий день, 8 августа

Fire kit in Lastok

Lastok. Museum-manor of Yakub Kolas. Fire kit in Lastok
Пожарный комплект в Ластоке

Живность в Ластоке

Кошка в ЛастокеОвцы в Ластоке

Мемориальный комплекс "Шлях Коласа" в Коласовском заказнике был построен в 1990-1992 годах и объединяет мемориальные усадьбы Якуба Коласа – Окинчицы, Смольня, Ласток и Альбуть.
Все усадьбы образуют филиал музея Я.Коласа "Николаевщина".
Разные названия этого места: Ласток, Сухошчына, Lastok, Łastok, Gajówka Łastok

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман
На этой туристической схеме не отмечены еще три, находящихся рядом, достопримечательности, относящихся к жизни и деятельности Якуба Коласа:
Ласток,
Чертов камень,
Пристанька

No comments:

Post a Comment