Showing posts with label по Коласовским местам. Show all posts
Showing posts with label по Коласовским местам. Show all posts

Sunday, June 10, 2018

Язвiны. Сьвенты калодзеж

Язвино. Колодец Святой Троицы

Язвино. Колодец Святой Троицы
5.11 tactical MultiCam® Snap Back cap (Style# 89434) is on the roof of the well.
Колодезный сруб построили в конце 50-х годов прошлого века, до этого тут был просто родник.
От колодца совершают крестные ходы в Могильно. От Язвин до Могильно чуть больше 4 км.
Так как колодец находится рядом с деревней Язвины, значит, вода из него, по повериям православных, помогает от...
язвы!

Колодец Святой Троицы. Слив

Язвино. Колодец Святой Троицы. Слив
"… на захадзе Уздзеншчыны, за вёскай Язвіны ёсць крынічка. Непадалёк пачынаецца Стаўбцоўшчына, месціцца Ліпава, аб якім пісаў Якуб Колас. …Вось і хадзіў сюды наш вялікі паэт і піў яе вадзіцу."
Кісялёў, У.М. Наднёманскімі пуцявінамі / У.М.Кісялёў. – Мн.:Выдавец В.П.Ільін, 2009, с.182

Колодец Святой Троицы. Католический крест

Язвино. Колодец Святой Троицы. Католический крест

Колодец Святой Троицы. Православный крест

Язвино. Колодец Святой Троицы. Православный крест

Язвино. Колодец Святой Троицы. Иконы

Язвино. Колодец Святой Троицы. Иконы

Язвино. Опушка леса. Покрышка на дереве

Язвино. Опушка леса. Покрышка на дереве
Столбцы-Язвины-Могильно

Sunday, August 28, 2016

Мiкалаеўшчына. Коласаўскія драўляныя статуі

Миколаевщина. Коласовские деревянные статуи Над статуями работали резчики по дереву со всей Беларуси: из Минска (С.Клешук, М.Коробов, А.Маголин, И.Коновалюк), Гродно (Г.Делендик, В.Перещанко) и деревни Теребличи Брестской области (И.Супрунчик).
Все статуи мемориального комплекса "Шлях Коласа"

Прыстанька. Месца першага з'езду беларускіх настаўнікаў з удзелам Я. Коласа (1906)

Пристанька. Место первого съезда белорусских учителей с участием Я. Коласа (1906)
Съезд состоялся 9 июля 1906 года.
Инициатором съезда был учитель Николаевщинской школы, член РСДРП Алесь Сенкевич.
В работе съезда приняли участие будущие известные беларуские писатели Кастусь Мицкевич (Якуб Колас) и Янка Мавр.
Съезд поставил цель - свержение существующего царского режима.
Было принято решение о присоединении ко Всероссийскому союзу учителей, принятие его программу.

Река Неман

Река НеманРека Неман Программа провозглашала долг перед Отчизной - участие в борьбе с самодержавием.
Было принято воззвание ко всем беларуским учителям.
Река Неман у Пристаньки

Корни сосны, цепляющейся за обрыв

Река Неман. Корни сосны, цепляющейся за обрыв
Конспираторы с них были никудышные, и здесь их накрыла полиция по наводке старосты Николаевщины, который выследил ехавшего на велосипеде на сходку Ивана Мележа.
Документы съезда попали в руки полиции, в результате чего три его участника, и Якуб Колас, были осуждены на трехлетнее заточение.
Алесь Сенкевич, который бежал от ареста в Америку вошел в историю, как прототип героев романа Александра Фадеева "Разгром" и трилогии Якуба Коласа "На ростанях".

Замер радиоактивного фона от валуна

Замер радиоактивного фона от валуна
Измеренная МЭД (мощность эквивалентной дозы) составила 0,15 мкЗв/ч (≈15 микрорентген в час).

Столик для заседаний беларуских литераторов

Столик для заседаний беларуских литераторов

Груша и шершень

Груша и шершень

Замер радиоактивного фона на Пристаньке

Замер радиоактивного фона на Пристаньке
0,07 мкЗв/ч (≈7 микрорентген в час)
Столбцовский район Минской области.

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман
На этой туристической схеме не отмечены еще три, находящихся рядом, достопримечательности, относящихся к жизни и деятельности Якуба Коласа:
Ласток,
Чертов камень,
Пристанька

Sunday, June 26, 2016

Якуб Колас. Чортаў камень. Замер радыяцыйнага фону

Табличка с указателем на "Чертов камень" Якуба Коласа

Помнік прыроды. Чортаў камень. Апісаны у творах Якуба КоласаПомнік прыроды. Чортаў камень. Апісаны у творах Якуба Коласа Чертов камень находится рядом с дорогой Н9780

Якуб Колас
Чортаў камень

Ніхто не памятае таго часу, калі і як папаў сюды гэты камень. Самыя старыя людзі расказваюць, што яшчэ іх дзяды і прадзеды помняць яго. І называўся ён Чортаў камень. Чаму далі яму такую назву, не ведаю. Можа, за яго бязмерную велічыню, а можа, і за тое, што гэты камень многа зла прынёс і прыносіць людзям. Колькі людскіх калёс і восей пабіта і паламана аб камень! Колькі пакалечана рук і ног! А гузоў колькі набілі тут людскія голавы!
Каля каменя ішла дарога. Невядома, чаму людзі выбралі сабе тут дарогу, хто першы праехаў, пралажыў тут след і павёў за сабою другіх?
Многа адказаў ёсць на гэта пытанне, многа легенд зложана людзьмі пра Чортаў камень: розум чалавечы не можа заспакоіцца, пакуль не вытлумачыць сабе цёмнага, невядомага, няяснага. Казалі, што камень прынеслі сюды нейкія старцы і налажылі на яго праклён, асудзіўшы яго на доўгія вякі ляжаць на гэтым месцы.
Людзі добра ведалі, колькі зла і няшчасця было ім ад Чортавага каменя, але ніхто не хацеў першы прыкладаць рук, каб скінуць яго. Праўда, на гэта былі важныя прычыны: камень быў надта вялікі — мала чым меншы за добрую хату; другая прычына — не ўсе сыходзіліся на думцы, што камень трэба непрыменна прыбраць. Адны гаварылі, што чапаць камень — грэх; другія казалі, што на камень наложаны праклён і крануць яго боязна — можа здарыцца якое-небудзь няшчасце. Былі і такія людзі, якія проста стаялі за тое, што камень і павінен быць тут, каб людзі вучыліся быць асцярожнымі і разумнымі, каб умелі самі абладзіць сваю бяду, сваё няшчасце, бо каб не было на свеце зла, дык кожны дурань лёгка трапіў бы ў рай.
Прычына трэцяя — ніхто не давёў добрага спосабу, як узяцца за справу.
А часы ішлі. Паміралі адны людзі, на змену ім з'яўляліся другія, трэція і гэтак далей. Змянялася нават само аблічча зямлі: лясы змяняліся палямі, на палях зноў раслі дрэвы; толькі Чортаў камень ляжаў і ляжаў такі ж вялікі, такі ж маўклівы, дзікі, непрытульны, абросшы густым мохам. Аднак доўгія вякі ўсё ж пакідалі і на ім свой след: камень, хоць і мала, асядаў у зямлю. І, казалі, будзе такі час, калі мінецца закляцце, ён сам знікне з твару зямлі, сыдзе ў яе нетры.
Змяняецца свет, разумнеюць людзі. Цяпер яны многа гавораць пра Чортаў камень, і думкі іх падзяліліся: адны стаяць за тое, каб гэту справу з каменем аддаць на суд часу; другія даводзяць, што лепш адразу пакончыць з ім, парваўшы яго порахам. Чыя тут праўда, няхай мяркуе той, хто пачуе гэту казку.


Фото сделаны 2 июля

"Чертов камень" описанный Якубом Коласом

Чертов камень описанный Якубом Коласом
І "чортаў камень", што вякамі
Над Азярком ляжыць, як хата...

Якуб Колас, Мой родны кут, як ты мне мілы!..

Чертов камень и деньги

Чертов камень и деньги
Какое-то неизвестное суеверие

Замер радиационного фона на "Чертовом камне"

Замер радиационного фона на 'Чертовом камне'
Измеренная МЭД (мощность эквивалентной дозы) составила 0,29 мкЗв/ч (≈29 микрорентген в час).
Величина радиационного фона "допустимая".

Ступеньки к "Чертовому камню"

Ступеньки к Чертовому камню
Кто-то заботливо сделал ступеньки, чтобы спуститься вниз, в лес, с грунтовой дороги. Но "Чертов камень" значительно дальше ступенек.

Turn to the "Devil's Stone"

Turn to the Devil's Stone
Поворот к "Чертовому камню".
Чтобы попасть к "Чертовому камню" надо не идти прямо, а повернуть налево

Замер радиационного фона на дороге Н9780

Замер радиационного фона на дороге Н9780
Измеренная МЭД (мощность эквивалентной дозы) составила 0,08 мкЗв/ч (≈8 микрорентген в час). Сделал для сравнения с радиационным фоном "Чертова камня"
Еще один Чертов камень (под Ивенцом)

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман

Шлях Якуба Коласа. Карта-схема усадеб-музеев вдоль реки Неман
На этой туристической схеме не отмечены еще три, находящихся рядом, достопримечательности, относящихся к жизни и деятельности Якуба Коласа:
Ласток,
Чертов камень,
Пристанька

Saturday, August 10, 2013

Новы Свержань. Касцёл Святых апосталаў Пятра й Паўла

Новый Свержень. Костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Петрапаўлаўскі касцёл сярэдзіна XVI ст.
Петрапаўлаўскі
касцёл
сярэдзіна XVI ст.

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла. Объявления

Новый Свержень. Костёл Святых Апостолов Петра и Павла. Объявления

Вход в костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Новый Свержень. Вход в костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Мадонна в гроте

Новый Свержень. Костёл Святых Апостолов Петра и Павла. Мадонна в гроте
Soli Deo honor et gloria
У 420 гадавіну пачатку будовы касцёла св.Пятра і Паўла ў Новым Свержані.
Удзячные парафіяне, гэтую гроту Маці Божай ахвяруюць.
A.D.2008
Soli Deo honor et gloria
У 420 гадавіну пачатку будовы касцёла св.Пятра і Паўла ў Новым Свержані.
Удзячные парафіяне, гэтую гроту Маці Божай ахвяруюць.
A.D.2008

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла. Крест

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла. Католический крест
Miasteczko Świerżeń Nowy. Kościół ŚŚ. App. Piotra i Pawła

Бетонные плиты времен СССР

Бетонные плиты времен СССР
На стыках выросла большая поросль

Видео взято с БУДЗЬМА БЕЛАРУСАМІ
Возможные названия города: Новы Свержань, Новый Свержень, Новы Свержынь, Новы Свержан, Świerżeń Nowy, Svieržań Novy, Novyj Sverzhen, Novy Svierzhan

Новы Свержань. Царква Успення Прасвятой Багародзіцы

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Новый Свержень. Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Узведзена ў 1743 годзе на месцы драўлянай царквы 1520 года пры базыльянскім кляштары заснаваным у 1590 годзе князем Міхаілам Радзівілам.
Перасвячона ў праваслаўную царкву пасля скасавання ордэна ў 1839 годзе.

Успенская царква 1590 год пачатак XVII ст

Успенская царква 1590 год пачатак XVII ст
Miasteczko Świerżeń Nowy. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
Новы Свержань. Царква Успення Прасвятой Багародзіцы
Новый Свержень. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Вход

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ворота

Новый Свержень. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ворота
Не курыць
Смецця не кiдаць
Не курыць
Смецця не кiдаць

Swierzen Nowy. Local priest's house

Swierzen Nowy. Local priest's house
Дом местного попа.
На фоне неотремонтированной церкви, домик попа выглядит очень ухоженным. Снимок поповского дома я поставил последним для контраста

Церковь Успения Пресвятой Богородицы и плебания

Новый Свержень. Церковь Успения Пресвятой Богородицы и плебания
Новый Свержень


Видео взято с БУДЗЬМА БЕЛАРУСАМІ
Возможные названия города: Новы Свержань, Новый Свержень, Новы Свержынь, Новы Свержан, Świerżeń Nowy, Svieržań Novy, Novyj Sverzhen, Novy Svierzhan

Свержань. Замчышча

Дорогу к замчищу показал внук Якуба Коласа

Свержень. Отдыхаюшие на Нёмане дикари

Свержень. Отдыхаюшие на Нёмане дикари

Свержень. Замчище

Свержень. ЗамчищеСвержень. Замчище

Свержень. ЗамчищеСвержень. Замчище

Свержень. Внутри кратера из валов

Свержень. Внутри кратера из валов