Friday, June 14, 2013

Rudnia Nalibocka. South

Ивенец. Польский дом и костел Святого Михаила Архангела

Налибокская пуща. Ивенец. Польский дом и костел Святого Михаила Архангела

Дорога в Рудню Налибокскую

Налибокская пуща. Дорога в Рудню НалибокскуюНалибокская пуща. Дорога в Рудню НалибокскуюНалибокская пуща. Дорога в Рудню НалибокскуюНалибокская пуща. Дорога в Рудню НалибокскуюНалибокская пуща. Дорога в Рудню Налибокскую


Рудня Налибокская

Налибокская пуща. Рудня Налибокская
В годы войны в деревне Рудня Налибокская, был создан первый отряд Армии Крайовой, принявший первый бой около деревни Петриловичи. Этот отряд известен разгромом немецкого гарнизона в Ивенце.
Ушел полным составом на поддержку Варшавского восстания. Не вернулся с боев.
После войны деревня не восстановилась.
Эта деревня построена на новом месте, здесь Рудни Налибокской не было

Przełamać los

Ta bojowa piosenka Armii Krajowej (Боевая песня Армии Крайовой)

Na znojną walkę, krwawy bój z wrogami
każdego z nas sumienia wezwał głos,
przebojem iść, a los musi iść z nami,
a jeśli nie, to przełamiemy los.

Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek,
najwyższym prawem nam żołnierska cześć.
Granatów huk, bojowych wypraw ślady
twardego życia, twardą tworzą pieśń.

Przebojem iść, a los musi iść z nami,
a jeśli nie, to przełamiemy los.

Bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem,
nie ma w niej dziewcząt, ni pachnących ust.
Jak nasze życie pachnie krwią i dymem,
pieszczotą rąk karabinowy spust.

Naszą muzyką cekaemów bicie,
nocne ataki nam rozrywką są.
Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie,
kto pozostanie, wywalczy wolność swą.

Przebojem iść, a los musi iść z nami,
a jeśli nie, to przełamiemy los.

Dość mamy mąk, skończyła się cierpliwość.
Dość pełnych więzień i spalonych miast.
Mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość,
a nasza pieśń popłynie aż do gwiazd.

Bo nasza pieśń nie brzęczy kajdanami,
kipi w niej bunt, nasz sprawiedliwy gniew.
Ten przeciw nam, który nie idzie z nami,
jak wyrok groźny jemu jest nasz śpiew.

Przebojem iść, a los musi iść z nami,
a jeśli nie, to przełamiemy los.


Сразу видно, несли стройматериалы па-багатаму
Рудня НалибокскаяРудня Налибокская
Рудня Налибокская
Рудня НалибокскаяРудня Налибокская
Рудня НалибокскаяРудня Налибокская
Рудня Налибокская

Спутниковая карта Налибокской пущи. Рудня Налибокская. Южная часть

Спутниковая карта Налибокской пущи. Рудня Налибокская. Южная часть

Фрагмент карты-верстовки с Рудней Налибокской

Фрагмент карты-верстовки с Рудней Налибокской
Этого поселка не было в Рудне Налибокской, его построили уже после того, как деревня исчезла
Варианты названий: Рудня Налибокская, Рудня Налібацкая, Рудня Налібоцкая (трасянка), Rudnia Nalibocka

No comments:

Post a Comment