Saturday, May 3, 2014

Крыніца на Сінява

Родник на Синяво
Домик для отдыха на Синяво
Синяво. Водный объект №6
ИП Мышковец С.П. №691084178
ИП Мышковец С.П. №691084178
Водный объект №6
Рыбная ловля запрещена
Штраф 1-10 БВ
тел.3448112 V 8570470 МТС
Озеро Синяво

No comments:

Post a Comment