Showing posts with label WIG. Show all posts
Showing posts with label WIG. Show all posts

Sunday, November 1, 2015

Па мясцінах кантрабандыстаў. "Капітанская магіла" ў Пясецкага

Место часто упоминалось в книге Сергея Песецкого "Любовник Большой Медведицы" ("Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy", Sergiusz Piasecki).
Место контрабандистов.
Сейчас холм "Капитанская могила" активно застраивается...
Капитанская могилаКапитанская могила
"...один капитан русской армии, поляк родом, уехал из России во время революции. Когда большевики забрали власть, вернуться уже не мог, а оставил в Советах жену с дочкой. Хотел их, конечно, забрать и потому приехал в пограничье. Остановился на хуторе под Выгонищами, у крестьян тамошних. Решил жить там, пока жену с дочкой не вытянет с Советов, принялся искать их. В конце концов попросил помощи у местных крестьян — ничего больше не оставалось.

А сын хозяев, взявших капитана на постой, служил когда-то в российской армии и хорошо знал дорогу на Минск. В конце концов согласился помочь капитану вернуть семью в Польшу… Вместе и двинулись в далекий путь.
Пришли в Минск, а потом, спустя много времени и после множества приключений, добрались до Нижнего Новгорода, где капитан и оставил родных. Там и узнали, что жена умерла, а дочка Ирина живет у бывшего сторожа тюрьмы, где-то в предместье. Едва сумели ее отыскать, а отыскав, двинулись обратно.

Когда добрались до Москвы, спутник капитана заболел тифом. Забрали его в больницу, там и умер. Капитан же с дочкой сумели добраться до Минска, а оттуда пешком пошли до Ракова. Ночью сбились с пути и близ Великого Села наткнулись у границы на советский патруль. Патрульные хотели их задержать. Капитан решил отбиваться. Убил двоих солдат и бросился убегать вместе с дочкой. Его засыпали пулями и на польскую сторону перешли, догоняя. Капитан сумел отойти шагов на двести от границы и упал на небольшом пригорке, обессиленный. Сумел еще крикнуть дочке: «Убегай!»
И, умирая, пока хватило сил и патронов, прикрывал ее.

Труп капитана большевики утащили с пригорка и перетянули на свою сторону. А дочка сумела убежать и отыскать хутор, где жил капитан перед уходом к Советам. И прижилась у крестьян. До сих пор живет.
Считают ее ненормальной, но любят, потому что работящая очень и добрая. Пригорок же, на котором погиб капитан, с того времени зовут «Капитанской могилой».

Вскоре у пригорка и на границе близ него стал показываться призрак. Один польский пограничник хотел его подстрелить. Выпалил с карабина пять раз — привидение исчезло. А назавтра солдата разорвало прямо в бараке своей же гранатой. Потом двое местных жохов подстерегли призрак и настрелялись вволю. Через два дня одного подстрелили на границе, а второй вскорости заболел и умер. С тех времен никто больше не охотился на призрака."
"Любовник Большой Медведицы", Сергей Михайлович Песецкий, пер. Дмитрий Сергеевич Могилевцев.

"Капитанская могила". Польша

'Капитанская могила'. Польша

...Pewien kapitan rosyjski, Polak z pochodzenia, wyjechał z Rosji w czasie rewolucji. Gdy bolszewicy wzięli władzę w swoje ręce, nie mógł powrócić do Sowietów a zostawił tam córkę i żonę. chciał koniecznie zabrać je stamtąd i przyjechał w tym celu na pogranicze.

Zamieszkał w pobliżu Wygonicz na chutorze u chłopów i tam sprowadził swoje rzeczy, bo zamierzał tu pozostać dopóki nie ściągnie z Sowietów rodziny. Starał się tego dokonać za pośrednictwem chłopów, bo wszystkie inne drogi były bezskuteczne.

Syn gospodarza, u którego zamieszkał kapitan, służył kiedyś w armii rosyjskiej i znał dobrze drogi do Mińska. Zgodził się dopomóc kapitanowi sprowadzić do Polski rodzinę... Wyruszyli w daleką drogę. Przedostali się do Mińska, a następnie, po długim czasie i wielu przygodach, dotarli 18 do Niżniego Nowgorodu, gdzie kapitan pozostawił rodzinę. Tam dowiedzieli się, że żona jego zmarła, a córka Irena mieszka u byłego stróża kamienicy, gdzieś na przedmieściu. Ledwie potrafili ją odnaleźć i wyruszyli w powrotną drogę.

Gdy dotarli do Moskwy, zachorował na tyfus towarzysz ich podróży. Zabrano go z dworca do szpitala i tam zmarł. Kapitan z córką przedostali się do Mińska, a stamtąd piechotą udali się do Rakowa. W nocy zbłądzili i koło Wielkiego Sioła, w pobliżu granicy, spotkali patrol sowiecki. Zatrzymali ich. Kapitan zaczął się bronić. Zabił dwóch żołnierzy i rzucił się z córką do ucieczki. Zasypano go kulami i ścigano rannego nawet na polskiej stronie. Padł dwieście kroków od granicy na jakimś wzgórzu, które pozostało tam z dawnych czasów. Zdołał jeszcze krzyknąć córce: „Uciekaj” i konając, resztą sił i nabojów, osłonił jej ucieczkę. Jego trupa bolszewicy zabrali ze wzgórza i przeciągnęli na swoją stronę. Córka kapitana uciekła im i odnalazła chutor, w którym mieszkał ojciec przed wyprawą do Sowietów. Zamieszkała u chłopów i tam pozostała dotychczas. Uważają ją za nienormalną, lecz lubią, bo jest bardzo dobra i pracowita. Wzgórze, na którym zginął kapitan, od tego czasu nazywają Kapitańską Mogiłą.

Od czasu tego wypadku, w pobliżu wzgórza i na pograniczu zaczęło ukazywać się widmo. Pewien żołnierz, baoniarz, chciał je postrzelić. Wywalił z karabinu pięć razy. Widmo znikło. A na drugi dzień poszarpał go granat, którym się bawił w koszarach. Potem jeszcze dwóch zuchów zrobiło na nie zasadzkę i zasypali je kulami. Po dwu dniach jednego z nich ktoś zastrzelił na granicy, a drugi ciężko zachorował i zmarł w szpitalu. Od tego czasu nikt więcej nie polował na widmo, które ukazywało się nocami na pograniczu.
"Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy", Sergiusz Piasecki.

СССР вдали

СССР вдалиСССР вдали
Вид на советскую территорию.
P.S.
Я нашел "Капитанскую могилу", внимательно прочитав Песецкого и локализовав на карте. Тем, кто хочет повторить или перепроверить меня (уточнить), подсказываю: наиболее адекватные карты для тех времен - польские WIG

Saturday, August 29, 2015

Грушаўка. Сядзібна-паркавы ансамбль Рэйтанаў

Gruszowka. The Rejtan Manor. Manor house. HDR

Gruszowka. The Rejtan Manor. Manor house. HDRGruszowka. The Rejtan Manor. Manor house. HDR

Усадьба Рейтанов. Внутри усадебного дома

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Внутри усадебного домаГрушевка. Усадьба Рейтанов. Внутри усадебного дома

Усадьба Рейтанов. Подвалы под усадебным домом

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Подвалы под усадебным домомГрушевка. Усадьба Рейтанов. Подвалы под усадебным домом

Стенд с описанием усадебно-паркового ансамбля Рейтанов

Стенд с описанием усадебно-паркового ансамбля Рейтанов
Wieś Gruszówka. Zespół dworsko-parkowy Rejtanów
Рэспубліка Беларусь
Гiсторыка-культурная каштоўнасць
Палаца-паркавы
ансамбль
Грушаўка
Прычыненне шкоды
караецца па
закону
Рэспубліка Беларусь
Гiсторыка-культурная каштоўнасць
Палаца-паркавы
ансамбль
Грушаўка
Прычыненне шкоды
караецца па
закону
здание аварийное
на период консервации
проход внутрь
здания
запрещен
здание аварийное
на период консервации
проход внутрь
здания
запрещен

Усадьба Рейтанов. Часовня

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Часовня


The Rejtan Manor. Ice barn ruins. HDR

Hruszowka. The Rejtan Manor. Ice barn ruins. HDR

Усадьба Рейтанов. Флигель

Усадьба Рейтанов. ФлигельУсадьба Рейтанов. Флигель

Усадьба Рейтанов. Вход во флигель

Усадьба Рейтанов. Вход во флигель

Усадьба Рейтанов. Внутри флигеля. Реставрация

Усадьба Рейтанов. Внутри флигеля. РеставрацияУсадьба Рейтанов. Внутри флигеля. Реставрация
Усадьба Рейтанов. Внутри флигеля. Реставрация


The Rejtan Manor. Threshing floor

Hroszowka. The Rejtan Manor. Threshing floor. HDR
Грушевка. Усадьба Рейтанов. ГумноГрушевка. Ляховичский район. Гумно с поломанной крышей

Усадьба Рейтанов. Панорамное фото развалин

Усадьба Рейтанов. Панорамное фото развалин
Грушевка. Ляховичский район. Фото развалин гумна

Грушевка. Ляховичский район. Гниющее сено вываленное из гумна

Грушевка. Ляховичский район. Гниющее сено вываленное из гумнаГрушевка. Ляховичский район. Гниющее сено вываленное из гумна

Усадьба Рейтанов. Громоотвод

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Громоотвод


Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Став

Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Став

Грушевка. Руины

Грушевка. Руины

Грушевка. Трансформатор

Грушевка. Трансформатор


The Rejtan Manor. Ruins of distillery

Gruszowka. The Rejtan Manor. Ruins of distillery. HDR
Усадьба Рейтанов. Руины бровараУсадьба Рейтанов. Руины бровара


Усадьба Рейтанов. Руины стены

Усадьба Рейтанов. Руины стеныУсадьба Рейтанов. Руины стены


The Rejtan Manor. Alcohol receiver

Hroszowka. The Rejtan Manor. Alcohol receiver. HDR
Усадьба Рейтанов. Спиртоприемник

Стена на въезде в спиртоприемник

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Стена на въезде в спиртоприемник

Усадьба Рейтанов. Внутри спиртоприемника

Усадьба Рейтанов. Внутри спиртоприемниквУсадьба Рейтанов. Внутри спиртоприемникв

Усадьба Рейтанов. Спиртоприемник. Спиленное дерево с дуплом

Усадьба Рейтанов. Спиртоприемник. Спиленное дерево с дуплом


Усадьба Рейтанов. Конюшня

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Конюшня

Gruszowka. The Rejtan Manor. Stable. HDR

Gruszowka. The Rejtan Manor. Stable. HDRGruszowka. The Rejtan Manor. Stable. HDR

Усадьба Рейтанов. Стена конюшни

Усадьба Рейтанов. Стена конюшниУсадьба Рейтанов. Стена конюшни

Усадьба Рейтанов. В конюшне

Грошовка. Усадьба Рейтанов. В конюшнеГрошовка. Усадьба Рейтанов. В конюшне


Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Заброшенные здания с советских времен

Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Заброшенные здания с советских времен
Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Заброшенные здания с советских временУсадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Заброшенные здания с советских времен


Грушевка. Усадьба Рейтанов. Остатки какого-то вала

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Остатки какого-то вала


Грушевка. Усадьба Рейтанов. Аллея

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Аллея


Усадьба Рейтанов. Конюшня

Усадьба Рейтанов. КонюшняУсадьба Рейтанов. Конюшня
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
Гiсторыка-культурная каштоўнасць
Грушаўскі
сядзібна-паркавы
ансамбль
Стайні
XVIIIст.
Ахоўваецца дзяржавай
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
Гiсторыка-культурная каштоўнасць
Грушаўскі
сядзібна-паркавы
ансамбль
Стайні
XVIIIст.
Ахоўваецца дзяржавай
Написано с ошибкой. Вот такая культура
Hruszowka. The Rejtan Manor. Stable. HDR
Усадьба Рейтанов. Конюшня. Лестница на второй этаж

Усадьба Рейтанов. Стена конюшни

Усадьба Рейтанов. Стена конюшниУсадьба Рейтанов. Стена конюшни
Усадебно-парковый ансамбль Рейтанов. Заброшенные здания с советских времен

Усадьба Рейтанов. Туалет

Усадьба Рейтанов. Туалет


Грушевка. Усадьба Рейтанов. Свадьба

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Свадьба


Грушевка. Усадьба Рейтанов. Водонапорная башня

Грушевка. Усадьба Рейтанов. Водонапорная башня

Стенд с описанием усадебно-паркового ансамбля Рейтанов

Стенд с описанием усадебно-паркового ансамбля РейтановСтенд с описанием усадебно-паркового ансамбля Рейтанов

Грушевка. Дорога вдоль деревни. Остатки стены ограждения усадьбы Рейтанов

Грушевка. Дорога вдоль деревни. Остатки стены ограждения усадьбы Рейтанов
На польской военной карте 1930-х годов WIG деревня называется Hroszowka (Грошовка).
Возможные названия деревни: Грушаўка, Грушевка, Gruszówka, Gruszowka, Grushevka, Hroszowka, Hrušaŭka, Hruszowka, Hruszówka.
WIG - Wojskowy Instytut Geograficzny (1919-1949).

GPS track was written by Suunto Ambit3 Peak Sapphire watch