Wednesday, 1 February 2017

Зваяваным

Спіце ўсе тыя, што праўды па свеце шукалі
I, не здабыўшы, ў дамоўкі без часу сышлі...
Граззю ў вас кідалі, вольна дыхнуць не давалі...
Хай жа пацешацца: ўжо вы спачылі ў зямлі...

Гулка нясецца стогн лесу ў начныя пацёмкі,
Плача-галосіць у коміне вецер глухі...
Спіце вы, слаўныя гора і працы патомкі,
Хутка над вамі распалім памінкаў агні!

Мала вас, мала было паміж цёмнымі намі;
Сільны яшчэ быў наш блуд і туман кругом нас!
Вы, перамогшы усё, узняліся арламі,
Бліскам былі нам, тым бліскам, што гас і не згас.

Грозна нясліся магутныя вашыя клікі;
Нават каменныя душы скідалі свой сон;
Радасцю дзіўнай звінеў ваш край бедны, вялікі...
Сіл не хапала... запеў пахаронны вам звон.

Свежыя наспы мураўка яшчэ не пакрыла,
Жвір толькі свеціцца, змыты сцюдзёным дажджом...
Спіце! Мы вашых навек не забудзем магілаў;
Збуджаны вамі, мы ўскрэслі, мы больш не заснём!

Янка Купала, Дарэвалюцыйныя вершы, 1909

Thursday, 1 December 2016

Подъ словомъ Литвы разумѣются два разныхъ племени, именно
1) Литва означаетъ Великое Княжество Литовское въ наибольшемъ его распространеніи. А какъ собственная Литва, говорящая своимъ особеннымъ языкомъ, составляла самую малую часть народонаселенія: то подъ Литвою разумѣли Россіянъ, или Русиновъ Великаго Княжества Литовскаго;
2) Литва — народъ отличнаго отъ Славянъ племени, говорящій языкомъ недовѣдомаго происхожденія и извѣстный въ Виленской губерніи подъ именемъ Жмуди.

"Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды" (Москва. 1837), вып. 1

Wednesday, 19 October 2016

Слуцкі умацраён. Бункеры ў Форце з Лініі Сталіна ў вёскі Выня

Было локализовано два бункера Линии Сталина из "Форта", которые расположены между деревнями Римаши и Выня.

Директива от 25 июня 1938 года была приказом о начале работ по возведению Слуцкого укрепрайона. Планировалось построить шесть узлов обороны трех различных типов.
В августе 1939 года было принято решение усилить укрепрайон восемью позициями для артиллерийских батарей.

Главная полоса обороны укрепрайона протяженностью до 60 км шла по линии Великая Раевка, Тимковичи, Семежево.
К осени 1939 года в пяти узлах обороны из 262 намеченных фортификационных сооружений было построено 145.
Построенные фортификации были законсервированы уже осенью 1939 года. Вооружение и амбразурные короба не были поставлены.

Бункер №16 Слуцкого укрепрайона

Бункер №16 Слуцкого укрепрайона

Бункер №17 Слуцкого укрепрайона

Бункер №17 Слуцкого укрепрайона

Канава осушительная между бункерами 16-17 и 18-19

Канава осушительная между бункерами 16-17 и 18-19

"Форт". Полукапонир №18

'Форт'. Полукапонир №18 Слуцкого УР у деревни Выня

Свалка мусора у ДОТ-а №18

Свалка мусора у ДОТ-а №18
Не пропадать же отчужденному пространству

"Форт". Полукапонир №18

'Форт'. Полукапонир №18 Слуцкого УР у деревни Выня

"Форт". Полукапонир №18. Амбразуры

Полукапонир №18. АмбразураПолукапонир №18. Амбразура
Полукапонир №18. Амбразура

Вертолет МЧС РБ

Вертолет МЧС РБ
Налетывал часы пока позволяла погода

"Форт". Полукапонир №18. Снимок с тыла

'Форт'. Полукапонир №18 Слуцкого УР. Снимок с тыла

"Форт". Полукапонир №19

'Форт'. Полукапонир №19 Слуцкого УР у деревни Выня

"Форт" Слуцкого укрепрайона. Полукапонир №19. Амбразуры

'Форт' Слуцкого укрепрайона у деревни Выня. Полукапонир №19. Амбразуры

Вход в ДОТ №19

Вход в ДОТ №19 Слуцкого укрепрайона

Амбразуры полукапонира №19

Амбразуры полукапонира №19 Слуцкого укрепрайона линии СталинаАмбразуры полукапонира №19 Слуцкого укрепрайона линии Сталина

"Форт" Слуцкого укрепрайона. Бункер №19. Наскальные надписи предков

'Форт' Слуцкого укрепрайона. Бункер №19. Наскальные надписи предков

Бункер №19 Слуцкого укрепрайона. Провал в подземный этаж

Бункер №19 Слуцкого укрепрайона. Провал в подземный этаж

Полукапонир №19. Снимок со стороны деревни Выня

Полукапонир №19. Снимок со стороны деревни Выня

Поле между деревнями Рымаши и Выня. Кусты

Фортификаций или их руин не обнаружено
Поле между деревнями Рымаши и Выня. Кусты
Поле между деревнями Рымаши и Выня. Кусты
Поле между деревнями Рымаши и Выня. Кусты

Камни в поле

Камни в поле
Обломков бетона не было